Pressmeddelande

Stockholm, 16 augusti 2019

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019, Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida under "Finansiell Information", eller via denna länk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Larsson, CFO på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se