Ledning och styrelse

Styrelse

Jacob Lundblad, Ordförande

Patrick MacArthur, Ledamot

Malin Jönsson, LedamotFöretagsledning

Anders Larsson, VD