Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag
vars syfte är begränsat till att äga en lånestock bestående av Hypotekspension®
(se Om SHP Fond 3) och att administrera de obligationer som bolaget ger ut.

Obligationerna noteras på Nasdaq OMX. Bolaget ägs till 100% av
Svensk Hypotekspension AB som tillhandahåller tjänster för drift och förvaltning.

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) är ett finansiellt institut,
enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
registrerat hos Finansinspektionen.