Pressmeddelande

Stockholm, 12 september 2019

Svensk Hypotekspension AB undersöker refinansieringsalternativ för Svensk Hypotekspension Fond 3 AB

 

Svensk Hypotekspension AB har gett Barclays Bank Plc och DNB Bank ASA, filial Sverige i uppdrag som arrangörer att utreda refinansieringsalternativ för Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (SHPF 3). De obligationer med fast ränta och med bolån som säkerhet som SHPF 3 emitterade den 9 februari 2016 (Obligationerna) kan bli föremål för förtida återbetalning från och med den 27 januari 2020 i enlighet med villkoren för Obligationerna.

 

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)