Pressmeddelande

Stockholm, 6 mars 2019

Bokslutskommuniké för 2018, Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)

 

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida under "Finansiell Information",
eller via denna länk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Larsson, COO/CFO på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se