Pressmeddelande

Stockholm, 31 augusti 2018

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018, Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ)

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida under "Finansiell Information",
eller via denna länk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Larsson, CFO på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se

 

Lennart Grabe, VD på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 01
E-post: lennart.grabe@hypotekspension.se