Pressmeddelande

Stockholm, 4 maj 2016

Offentliggörande av prospekt

 

Prospektet som har upprättats med anledning av Svensk Hypotekspension Fond 3 AB:s (publ) kommande upptagande av Mortgage Back Fixed Rate Notes på Nasdaq Stockholm, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 2016-05-02 och är nu tillgängligt på företagets hemsida www.shpfond3.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Grabe, VD
Telefon: 08-586 160 01
E-post: lennart.grabe@hypotekspension.se

 

Anders Larsson, CFO
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se